Justificació de la Campanya:

Campanya 2.008 - 2.009:
Volem treballar amb el nostre alumnat les singularitats històriques, ecològiques, econòmiques i mediambientals de la franja litoral.

El nostre objectiu es sensibilitzar als nostres alumnes de la vulnerabilitat de les nostres costes i l'interès per conservar espais dedicats a activitats culturals, educatives i esportives respectuoses amb el medi ambient.

La Renega es una zona costera d'uns 2.500 metres de longitud, que pertany al municipi d'Orpesa, limitada per les torres vigies de la Colomera i de la Cordà.

Els cursos anteriors 2.006-07 i 2.007-08 ja va ser objecte d'estudi pels alumnes de quart d' ESO del nostre centre. Pensem que cal continuar durant aquest curs donades les característiques i les experiències positives anteriors.

anagrama.jpg

Objectius de la Campanya:


1.- Conèixer les singularitats de la franja litoral, del domini marítim i del domini marí.
2.- Conèixer i assenyalar les singularitats ambientals de la zona: tipus de costa, morfologia del substrat, geologia de la zona, particularitats històriques, singularitats ambientals i adaptaciuons més freqüents.
3.- Origen i funcionalitat de les torres vigia que la delimiten.
4.- Realitzar una serie de treballs pràctics d'aproximació al medi durant la visita: Límits dels estrats( supralitoral, mesolitoral i infralitoral), elaboració de diferents perfils i transectes, recollida i classificació de mostres, .....
5.- Identificció de problemàtiques ambientals. de la Renegà.
6.- Desenvolupament d'un projecte ambiental per una possible gestió de la zona.

Planificació de les activitats:Activitats abans de la eixida:


* Activitats grupals:

Donar a conèixer als alumnes la wiki de la Renegà.
Informar de la previsió d'activitats
Mostrar treballs d'altres campanyes.

* Activitat individual:


1.- Un alumno una especie

Activitats durant l'eixida:

Les eixides seran els propers dies 1 i 2 d'abril. (segons grups).Activitats del grup - classe:

1.- ItinerarioVer mapa más grande

* Activitats en grups (dos-tres alumnes) segons zones:


2.- Elaboración de un croquis de la zona

3.- Elaboración de un perfil de la zona
Ver mapa más grande


4.- Elaboración de un transecto: Inventario de especies

Activitats posteriors a l'eixida:

(presentar 1 setmana desprès de l'eixida)


* Actividad en grupo


5.- Resumen del itinerario (presentación digital)

Models de treballs dels cursos anteriors: Campaña 2007 -Trabajos de los alumnos.

6.- Informe final del estudio de la zona (mral)

7.- Proyecto de uso y gestión del espacio de la Renegà